NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Nowoczesne Impulsy Newagu dla Małopolski

28 listo­pada 2016 r. Newag S.A. ofi­cjalne prze­ka­zał Woje­wódz­twu Mało­pol­skiemu sześć pojaz­dów z rodziny Impuls. Uro­czy­stość, odby­wa­jącą się na Dworcu Głównym […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze Zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x