NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Impulsy już w komplecie służą pasażerom SKA

Na mało­pol­skie tory wyje­chały już wszyst­kie z zamó­wio­nych w sądec­kim Newagu nowo­cze­snych Impul­sów. To ciche i kom­for­towe pociągi, wypo­sa­żone m.in. w bez­prze­wo­dowy inter­net, gniazdka […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze Zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x